My Profnar®

My Profnar®

My Profnar®

Oke, jij of mensen om je heen zitten in een situatie die je graag anders zou zien. Fantastisch, want dan ben je bij My Profnar® aan het juiste adres! Leg je casus voor aan de professionele hofnar, oftewel Profnar®. Vraag wat die zou doen of zeggen in jouw situatie, laat je inspireren met nieuwe inzichten!

Jouw situatie.

Je omschrijft je eigen casus die je door My Profnar® wil laten belichten. Spreek of typ de situatie, jouw rol, jouw acties en waarneming in en laat je informeren wat de professionele hofnar zou doen of zeggen!

De rollen van My Profnar®

Je casus kan vanuit diverse rollen van de hofnar worden belicht. Vink aan welke rol jij interessant vindt en laatje verrassen!

Algemene voorwaarden

Welkom bij Het Narrengilde! Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de app MyProfnar  van Het Narrengilde B.V., gelegen op https://www.narrengilde.nl/my-profnar en beschikbaar in de AppStore van Apple en de Google PlayStore. Door deze app te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf de app MyProfnar niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Het Narrengilde B.V. Nieuwe Plantage 102 2611 XV Delft Nederland info@narrengilde.nl KvK nummer 86951653

1)    Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door MyProfnar te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

2)    Fair Use Policy

Zonder abonnement: na installatie mag de gebruiker 11 keer gratis de app gebruiken Abonnement: Na betalen jaarlijkse fee is de gebruiker vrij om de app te gebruiken indien gewenst Fair use: 3 per dag een vraag indienen die voldoet aan de gestelde eisen min. 30 woorden max. 250 woorden Verbruik naar redelijkheid Neemt de gebruiker een abonnement af, dan is deze vrij om zoveel vragen te stellen die hij/zij nodig heeft om tot een bruikbaar antwoord te komen. Echter stellen wij dat per casus gemiddeld 3 vragen voldoende zullen zijn om een bruikbaar antwoord op de casus te krijgen. Dit zal ons inziens verbruik naar redelijkheid zijn. Tijdelijk meer verbruik? Het is mogelijk om met meerdere casussen tegelijk bezig te zijn, dan kan het zijn dat er meer dan 3 vragen per dag gesteld kunnen worden. Dit is mogelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van het abonnement. Derhalve kan het ook voorkomen dat er dagen zijn dat er geen vragen gesteld worden.

3)    Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Het Narrengilde B.V. en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op MyProfnar. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Het Narrengilde voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Je mag geen:
 • Materiaal van MyProfnar kopiëren of opnieuw publiceren
 • Materiaal van MyProfnar verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van MyProfnar reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Herdistribueren van inhoud van MyProfnar
Deze overeenkomst gaat in vanaf de startdatum, 26-09-2023. Delen van de app bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie  uit te wisselen. Het Narrengilde B.V. filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Het Narrengilde B.V., zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Het Narrengilde B.V. niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website. Het Narrengilde B.V. behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden. Je garandeert en verklaart dat:
 • Je het recht hebt om de opmerkingen te delen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
Hierbij verleen je Het Narrengilde B.V. een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

4)    Hyperlinks naar onze inhoud

 De volgende organisaties kunnen naar onze website of app  linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Geaccrediteerde bedrijven voor het hele systeem, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwerving groepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, publicaties of andere website informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
 • com-gemeenschap sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory-distributeurs;
 • internet portalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons er niet gunstig uit zou laten zien voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Het Narrengilde B.V.; en (d) de link staat in de context van algemene broninformatie. Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) geen ten onrechte sponsoring impliceert, goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten heeft; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij. Als je een van de organisaties bent die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven, en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet je ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Het Narrengilde B.V.. Vermeld je naam, de naam van je organisatie, contactgegevens evenals de URL van je site, een lijst met alle URL’s van waaruit je naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar je wilt verwijzen. koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie. Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
 • Het gebruik van een andere omschrijving van onze website waarnaar gelinkt wordt, het moet logisch zijn binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Het gebruik van het logo van Het Narrengilde B.V. of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst.

5)    Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inhoud die op je website verschijnt. Je stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op je website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

6)    Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

7)    Verwijdering van links van onze website

Als je een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kun je op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om rechtstreeks op je te reageren. We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is. We garanderen geen volledigheid of nauwkeurigheid, noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

8)    Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:
 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • beperking of uitsluiting van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit een van onze of uw aansprakelijkheden uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.
De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook. Eindgebruikerslicentie MyProfnar  Scope van de licentie 1.1 Licentiegever Het Narrengilde B.V. verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van MyProfnar software (“u”) een gebruiksrecht voor deze software. DIt recht is beperkt tot het gebruik door u als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsook uw huisgenoten. 1.2 Deze licentie is persoonsgebonden. De software (app) mag op een enkele telefoon of tablet worden geïnstalleerd. 1.3 Het is niet toegestaan:
 • De broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan
 • De software in kopie te geven aan derden
 • De software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, SAAS constructies of anderszins
 • Wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan
 • Aanduidingen van licentiegever Het Narrengilde B.V. als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken
1.4 U mag geen reservekopieën maken. U mag enkel gebruik maken van de originele software
 • Intellectuele eigendom
2.1 Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beide liggen bij en blijven bij Licentiegever Het Narrengilde BV. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worde toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
 • Tegenprestatie
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de documentatie vindt u aanbevolen hard – en software omgevingseisen. 3.2 Voor het gebruiksrecht is jaarlijkse betaling bij verkrijging verschuldigd. Betaling vindt plaats via de AppStore van Apple en de PlayStore van Google.
 • Updates
4.1 Licentiegever Het Narrengilde B.V. brengt periodiek updates uit die fouten herstellen of het functioneren van de software (app) verbeteren. 4.2 Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig uw appstores of playstore overzicht. Er bestaat nooit aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
 • Ondersteuning
Licentiegever Het Narrengilde B.V. en alle kopieën van software (app) MyProfnar in uw bezit wist. De ontvangende partij moet zich naar Licentiegever Het Narrengilde B.V. committeren aan het bepaalde in deze overeenkomst.